Archa Noemova - Benefice pro Chrastavu

Archa Noemova - Benefice pro Chrastavu

Pondělí 27.9. 2010 bylo nejen pro obyvatele Frenštátu p. R. znamením toho, že i lidé z opačných konců České republiky jsou ochotni si pomáhat.

V tento den po celé odpoledne a večer probíhala v Domě kultury benefice, jejíž výtěžek poputuje na obnovu školky v severočeské Chrastavě, kterou letos postihla povodeň. Do akce se zapojila spousta frenštátských organizací - CVČ Astra, Dům kultury, Gymnázium, T. J. Sokol, finančně přispěla i obec Trojanovice a Matice Radhošťská. Do pokladničky u vchodu přispívali také návštevníci devítihodinového programu.

Celková částka se vyšplhala na 326 486 Kč.

Jsme rádi, že jako sbor jsme měli příležitost na tomto projektu spolupracovat a přispět tak v dobré věci. Zároveň děkujeme všem, kteří si přišli poslechnout nejen nás, ale i další účinkující.

Více informací a videoreportáž naleznete na: https://monitor24.cz/i/index.php/test/413-archa-noemova-aneb-benefice-pro-chrastavu

autor: Michaela Běčáková

fotografie převzata z facebooku Drahomíra Strnadla